Transport sanitarny POZ

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

– konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np., gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe,

– w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.


Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

– chorób krwi i narządów krwiotwórczych

– chorób nowotworowych

– chorób oczu

– chorób przemiany materii

– chorób psychicznych i zaburzeń zachowania

– chorób skóry i tkanki podskórnej

– chorób układu krążenia

– chorób układu moczowo-płciowego

– chorób układu nerwowego

– chorób układu oddechowego

– chorób układu ruchu

– chorób układu trawiennego

– chorób układu wydzielania wewnętrznego

– chorób zakaźnych i pasożytniczych

– urazów i zatruć

– wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych