Badania laboratoryjne

Pobrania krwi oraz przyjmowanie materiałów (mocz, kał) do badań laboratoryjnych realizowane są:

1. W Ośrodku Zdrowia w Wąchocku (Gab. nr 6) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 9.30.
2. W Ośrodku Zdrowia w Parszowie w środy w w godz. 8.00. – 9.30.

UWAGA: Prosimy Pacjentów oddających kał do badań aby pobrany materiał miał wielkość orzecha włoskiego czyli stanowił 1/3 pojemności pojemniczka.


Oprócz badań zleconych przez lekarzy naszej jednostki istnieje także możliwość ich wykonania odpłatnie (prywatnie).

Cennik badań można pobrać tutaj.

Informujemy, że czas oczekiwania na wyniki niektórych badań wynosi do kilku tygodni. Dlatego przed podjęciem decyzji o ich wykonaniu prosimy o ustalenie z pielęgniarką z gabinetu zabiegowego czy termin wykonania badań jest dla Państwa odpowiedni. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień.

Iniekcje lub inne zabiegi wykonywane są bezpłatnie tylko pacjentom zapisanym na listę aktywną pielęgniarki POZ SZOZ Wąchock posiadającym zlecenia wydane na podstawie przyjęć realizowanych w ramach wizyt NFZ. W pozostałych przypadkach (np. zlecenia z gabinetów prywatnych) obowiązują opłaty zgodne z  cennikiem..