O nas

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku istnieje od 1 stycznia 1999.

Działalność SZOZ Wąchock finansowana jest na podstawie kontraktów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, a w szczególności:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
  • udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii (w tym zakresy skojarzone tj. pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego oraz świadczenie zabiegowe),
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.

Dyrektorem SZOZ Wąchock jest lek. med. Katarzyna Płusa-Kułaga,

księgową mgr Katarzyna Adamczyk,

zaś przełożoną pielęgniarek piel. dypl. Barbara Kubik.