Deklaracje POZ

Deklaracje do lekarza i/lub pielęgniarki POZ pracujących w SZOZ Wąchock można złożyć na kilka sposobów:

  1. Osobiście w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku lub Parszowie. Po podaniu danych osobowych pracownik wypełni deklaracje w systemie komputerowym a po stronie Pacjenta zostanie tylko jej podpisanie.
  2. Można pobrać deklarację wyboru lekarza i/lub deklarację wyboru pielęgniarki , wydrukować i wypełnić w domu i gotową złożyć w rejestracji.
  3. Poprzez Internetowe Konto Pacjenta .

Wraz ze złożeniem deklaracji prosimy o dostarczanie dokumentacji medycznej z poprzedniej placówki medycznej do której byli Państwo zapisani lub w której byli Państwo leczeni. Bez tego nie będzie możliwości zachowania ciągłości preskrypcji recept ze wskazaną wcześniej refundacją.