Oferty pracy

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku zatrudni w pełnym wymiarze
godzin lekarza o specjalizacji pediatria, choroby wewnętrzne,
medycyna rodzinna lub medycyna ogólna.
Informacja pod nr tel. 41-271-50-20 lub osobiście Wąchock, ul. Błonie 24.