Ośrodek Zdrowia w Parszowie

Ośrodek Zdrowia w Parszowie mieści się przy ulicy Złotoglin 91, na parterze budynku.

Numer telefonu do tej placówki to: 41 271 21 86